Warsztaty artystyczne

21 czerwca 2014 r. o godz. 12.00 w „Pracowni pod Baranami” w Krakowie odbędzie się spotkanie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera z aktorką Teatru Narodowego - Beatą Fudalej. Spotkanie organizuje Fundacja Prodeste w ramach projektu „Medi@lnie z autyzmem”, finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Edukacja medialna".

Medi@lnie z autyzmem

Czy osoby z autyzmem mogą stać się aktywnymi twórcami i odbiorcami mediów? Jesteśmy przekonani, że tak. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Edukacja medialna i informacy

Warsztaty architektoniczne

Młodzież z zaburzeniami rozwoju we współpracy ze studentami i pracownikami Politechniki Śląskiej ocenia, projektuje, współuczestniczy w tworzeniu przestrzeni przyjaznej osobom z autyzmem. Projekt realizowany społecznie we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej.

Wakacje!!!

Już wkrótce wakacje. Przed nami turnusy rehabilitacyjne i pierwsze kolonie z warsztatami artystycznymi i naukowymi dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zapraszamy.

Kciuk do góry, idę w góry!

Pierwszy w Europie obóz wędrowny dla nastolatków z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Już w czerwcu druga edycja na trasie Piwniczna Zdrój - Krościenko

Poradnia Prodeste

Poradnia świadczy usługi diagnostyczne i terapeutyczne dla osób z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin - diagnostykę kliniczną, funkcjonalną, kompleksową terapię dzieci, młodzieży i dorosłych a także zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Rejestracja telefoniczna w godzinach od 11.00 - 14.00 pod numerem 077 445 80 07.

Szkolenia i warsztaty

Proponujemy zróżnicowane szkolenia i warsztaty dla specjalistów, studentów, młodzieży i rodzin osób niepełnosprawnych. Szkolenia prowadzimy w trybie stacjonarnym i wyjazdowym.

Turystyka

Program aktywizacji turystycznej osób niepełnosprawnych Fundacji Prodeste obejmuje zróżnicowaną ofertę wyjazdową - turnusy rehabilitacyjne, pierwsze w Europie obozy wędrowne, kolonie dla dzieci i młodzieży oraz rajdy i wycieczki.

Eros zniewolony

Każdy z nas przychodzi na świat ze swoją seksualnością jako dziewczyna lub chłopiec. Postawy osób trzecich wobec seksualności niepełnosprawnych są rozmaite – najmniej pożądaną jest lęk i panika przed naturalną przecież potrzebą bliskości. Zapraszamy do rozważań nad rozwojem seksualnym osób niepełnosprawnych. Przerwijmy zmowę milczenia.

Miejsce przyjazne

Akcja społeczna "Miejsce przyjazne osobie z autyzmem" obejmuje szereg działań mających na celu zwiększenie w przestrzeni publicznej ilości miejsc w których osoby z zaburzeniami rozwoju i ich rodziny będą mogły poczuć się swobodnie.

Koło Rodziców

Koło Rodziców, to sposób na włączenie chętnych i aktywnych Rodziców naszych podopiecznych w działalność Fundacji oraz platforma, dzięki której mogą oni realizować swoje pomysły. Wspólnie, możemy więcej.