Kup koszulkę dla Prodeste :-)

Poradnia Prodeste

Poradnia świadczy usługi diagnostyczne i terapeutyczne dla osób z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin - diagnostykę kliniczną, funkcjonalną, kompleksową terapię dzieci, młodzieży i dorosłych a także zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Rejestracja telefoniczna w godzinach od 11.00 - 14.00 pod numerem 077 445 80 07.

Szkolenia i warsztaty

Proponujemy zróżnicowane szkolenia i warsztaty dla specjalistów, studentów, młodzieży i rodzin osób niepełnosprawnych. Szkolenia prowadzimy w trybie stacjonarnym i wyjazdowym.

Turystyka

Program aktywizacji turystycznej osób niepełnosprawnych Fundacji Prodeste obejmuje zróżnicowaną ofertę wyjazdową - turnusy rehabilitacyjne, pierwsze w Europie obozy wędrowne, kolonie dla dzieci i młodzieży oraz rajdy i wycieczki.

Edukacja artystyczna

Z uwagi na swoją specyfikę, osoby z tych grup narażone są na całkowite wykluczenie z możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień w obszarze kultury i sztuki. Dotychczasowe doświadczenia pokazały nam, że stworzenie im możliwości uczestniczenia w działaniach artystycznych pozwala na wyzwolenie ogromnego potencjału.

Muzeum przyjazne

Głównym celem projektu jest udostępnienie muzeom w Polsce narzędzi, które pozwolą im skutecznie prowadzić edukację muzealną wśród osób z autyzmem. Projekt stanowi kompleksową propozycję zadań skierowanych do kadr kultury, ale także pozwalających w praktyce trenować nabywane umiejętności podczas specjalnie zorganizowanych lekcji.

Autyzm112

Istnieje realna potrzeba edukacji osób ze spektrum autyzmu w tym zakresie, ale także, że jest możliwa i przynosi wymierne rezultaty. Konieczne jest jednak zachowanie odpowiedniej metodyki zajęć, uwzględniającej specyfikę funkcjonowania osób z odmiennymi wzorcami procesu komunikacji i rozwoju społecznego.