Fundacja Prodeste
Strona w przebudowie
ul. Oleska 121
45-231 Opole
tel.: 774458007
aktualnoƛci: www.facebook.com/prodeste
mail: prodeste@prodeste.pl